CÔNG TY LUẬT TNHH ANP

Tổ dân phố viên 3 phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vpdd: phòng 903 nhà n07 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0912 772 008 - Email:luatdansu.net@gmail.com

Phản hồi khách hàng

Sang tên với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất)

Sang tên với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất)

Sang tên với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất)  a. Thành phần, số lượng hồ ...

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà mới xây

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà mới xây

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà mới xây a. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền ...

Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  a. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị xin nghi nợ tiền sử dụng đất (theo mẫu); - ...

Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất

Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất

Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất. a. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn xin yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc nhà ...

Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

  Các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân: nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK QSDĐ cấp huyện. UBND cấp xã nơi có đất chỉ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng ...

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất

Theo Nghị định 83/2013 quy định về thủ tục xóa đăng ký thế chấp, Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: - Các trường hợp đăng ký xóa đăng ký giao ...

Thủ tục sang tên nhà đất (Có chia tách, nhập thửa)

Thủ tục sang tên nhà đất (Có chia tách, nhập thửa)

Sang tên nhà đất đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại đô thị (có chia tách, nhập thửa) do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng ...